ייעוץ משפטי- חשיבותה של צוואה- צוואה הדדית של בני הזוג

כללי, משפטי, תירות טיולים וכנסים — מאת בתאריך 10 בדצמבר 2015 16:25

חשיבותה של צוואה  –  צוואה הדדית של בני זוג 

מאת:  שלמה טל, עורך דין (רו"ח)

צוואה הדדית כמוה כשתי צוואות  אשר נערכות בידי שני צדדים (בדרך כלל בין בני זוג) ובהן  השותפים לצוואה מורישים את רכושם  לבין הזוג שנותר בחיים תוך הסתמכות שינהג  ברכוש הירושה כפי שהוסכם. להבדיל מצוואה רגילה, היא פעולה דו-צדדית –  שילוב של צוואה ושל הסכם. כמרכיב משמעותי בצוואה קובעים המורישים את זהות הנהנים מירושת בן הזוג שנותר בחיים. יש העורכים את הצוואה ההדדית במסמך משותף אחד ויש העורכים את הצוואה בנפרד כאשר תוכן הצוואה של שני בני הזוג מתואם בהסכמה.

 אחת המטרות המשמעותיות של הצוואה ההדדית היא למנוע מיתר היורשים מימוש מידי של הירושה כאשר נשללים  מבן הזוג שנותר בחיים  חלק מהנכסים החיוניים כמו חלק מדירת המגורים או ממקורות הפרנסה של המוריש שנפטר. במקביל  צוואה ההדדית  נועדה להגן  גם על זכויות יתר היורשים שלא ייפגעו כאשר בן הזג שנותר בחיים ינהל פרק ב' של זוגיות ובין היתר יתכחש לכוונת ההורה שנפטר, בעניין טובת הדור השני.

תכלית הצוואה ההדדית היא להבטיח כי הרכוש יגיע לפי הרצון המשותף ההדדי בעת עריכת הצוואה. כל צד מסתמך על עקרון ההדדיות, בכך שהוראות הצוואה יחייבו גם את בן הזוג השני והצוואה לא תשתנה גם לאחר פטירתו של בן הזוג השני. עם זאת אין מניעה כי כל אחת מהצוואות ההדיות תהיה שונה, כגון לגבי זכות צד שלישי.

                                                                                                                                      ממועד עריכת הצוואה המשותפת ועד למועד פטירתו של אחד מבני הזוג  עשויים להתרחש שינויים בנסיבות החיים עד כדי רצונו של הנותר בחיים לשנות את שהוסכם בעת עריכת הצוואה ההדדית.

בניגוד לצוואה רגילה שאותה ניתן לבטל באופן חופשי על ידי עריכת  צוואה חדשה, לביטול צוואה הדדית  יהיה תוקף רק אם יתקיים אחד מאלה :-                                                                                                                                                א. בחייהם של בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני, בנוסף לצורת הביטול הנדרשת בצוואה. נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות של שני בני הזוג, המצווים. פרט לביטול מוחלט אין באפשרות המבטל לעשות שינוי חד צדדי.                                                                                                                    ב.  לאחר מות אחד מבני הזוג –                                                                                                                                    1). כל עוד לא חולק העיזבון – בן הזוג שנותר בחייו ומבקש לבטל צוואתו יסתלק שלא לטובתו , לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת.                                                                                                                                                        2). לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – ישיב את  שווי המנה  או החלק בעיזבון שירש.                                                                                                                           ג.  ההוראות הנ"ל באשר לביטול צוואה הדדית יחולו אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת,  ואולם הוראה השוללת לחלוטין  את הזכות לבטל את הצוואה בחיי בני הזוג אין לה תוקף משפטי.

הצוואות ההדדיות  יסודן  בהנחה  הבסיסית של בני הזוג, שלאחר מותם יירשו אותם ילדיהם או יקיריהם. מטרת הצוואה ההדדית היא להשיג את שני היעדים :הבטחת איכות החיים של בן הזוג שנותר בחיים  וסיוע לבני הדור השני  ולעיתים לבני המשפחה או מקורבים אחרים.

חוק הירושה הדן בצוואות הדדיות מתייחס לבני  זוג לרבות ידועים בציבור. לעניין הצוואות ההדדיות  של בני משפחה המנהלים משק בית משותף, כדי  לאפשר תכנון רכוש  מוסכם במשפחה לאחר המוות.

חשוב להפקיד צוואה הדדית, במיוחד כזו שנערכת בשני מסמכים, בצורה נכונה, בין במשרד עורך-הדין ובין בידי הרשם לענייני ירושה, כדי שיהיה אפשר לאתר את הצוואות בקלות לאחר פטירת המנוח. בשל המורכבות והחשיבות כי הצוואה ההדדית תנוסח לפי הוראות החוק וכן  כדי שהניסוח בעניין העברת נכסים לכל יורש ויורש, לא יותיר ספק, חשוב שהצוואה תנוסח כראוי על ידי עורך דין, המתמחה בדיני ירושה.

מובהר בזאת כי המידע  הזה הינו כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב.

    לתאום פגישת ייעוץ, ללא התחייבות, ניתן לפנות אלי לטלפון 0523421921

תגובה אחת

  1. רוחלה הגיב:

    לא חשבתי על כך תודה, אכן תדרוך נפלא כל הכבוד!
    מה עלות הכנת הצוואה.

השארת תגובה