חשיבותה של הצוואה

כללי, משפטי — מאת בתאריך 25 בנובמבר 2015 12:35

חשיבותה של הצוואה
שלמה טל, עורך דין (רו"ח) – יועץ משפטי של העמותה לקידום אזרחים ותיקים
1.הצוואה אמורה להבטיח שחלוקת העיזבון תהיה כרצון המוריש ולמנוע יריבות בין היורשים בחלוקת העיזבון. החשיבות בעריכת צוואה היא היכולת לתכנן מבחינה כלכלית מה יקרה עם כספי העיזבון ולהבטיח שיגיעו למי שיבחר המוריש. כאשר העיזבון כולל מקרקעין יש חשיבות יתרה לתכנון נכון של הצוואה כדי למזער או אף למנוע את החבות במס.
2. רכוש המוריש שלא ערך צוואה ואין לו בני משפחה, כקבוע בחוק הירושה, יועבר לרשות המדינה. העיזבון מתחלק בין יורשי הנפטר, לפי ההוראות בצוואתו. אם המנוח לא הותיר אחריו צוואה, העיזבון מחולק בהתאם לחוק הירושה.
3. צוואה היא מסמך בעל חשיבות רבה וככזה קובע חוק הירושה מספר דרכים מוגדרות לעריכתה. בעריכת צוואה יש להקפיד כי הצוואה תערך באחת מהדרכים הבאות, ובהן בלבד:
א. צוואה בכתב ידו של המצווה – חובה על המצווה לכתוב הצוואה בכתב ידו, ועליה לכלול חתימתו ותאריך חתימתה.
ב. צוואה בפני עדים : הצוואה נערכת ע"י המצווה במעמד שני עדים לצוואתו. העדים נוכחים עם המצווה בשעה שהוא מצהיר כי המסמך הינו צוואתו וחותם עליה. על העדים לחתום אף הם על הצוואה כעדים ומאשרים כי הצוואה נעשתה מרצונו החופשי של המצווה. בצוואה בפני עדים יצוין תאריך עשייתה ,חתימת המצווה כי זו צוואתו שנאמרה בפני שני עדים. כמו כן על העדים להצהיר בחתימתם כי הצוואה נחתמה בפניהם.
ג. צוואה בפני רשות : הצוואה תיעשה בפני שופט, רשם בית משפט, חבר בית דין דתי, רשם לענייני ירושה או בפני נוטריון. הצוואה בפני רשות יכולה להיעשות באמירת המצווה בפני אחד מהמורשים (שפורטו לעיל), אשר יאשר על גבי הצוואה כי הצוואה נקראה בפני המצווה אשר הצהיר כי זו צוואתו. יודגש כי עשיית צוואה בפני הרשות נעשית בנוכחות המצווה.
ד. צוואת שכיב מרע : צוואה שנאמרה בעל-פה ע"י המצווה בשעה שנחשב כשכיב מרע בפני שני עדים. על העדים לרשום את דברי המצווה ואת נסיבותיו של המצווה ולהפקיד הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה סמוך לאחר שנאמרו ע"י המצווה. היה וחלף חודש ממועד אמירת דברי המצווה והמצווה לא נפטר לא יהיה תוקף לצוואה.
4. קיימת אפשרות לעריכת צוואה משותפת בין בני זוג נשואים או בני זוג שאינם נשואים ויש להם ילדים מנישואים קודמים. תכלית הצוואה המשותפת היא להבטיח שלא ניתן להסדיר חלוקת הרכוש באופן שבן הזוג הנותר בחיים יפונה מהבית או יפגע בדרך אחרת.
5. גם לאחר עריכת הצוואה ניתן לשנות או לבטל הצוואה, באופנים הקבועים בדין.
אין לראות באמור לעיל משום יעוץ משפטי ויש לבדוק כל מקרה לגופו בהתאם לנסיבותיו
לבירור או מידע נוסף : 0523-421921 או sr-tal@012.net.il

אין תגובות

התגובה הראשונה יכולה להיות שלך

השארת תגובה