המדינה תחויב ליידע כל אזרח ותיק על זכויותיו

כללי, משפטי — מאת בתאריך 31 ביולי 2012 10:20

 "חוק היידוע" –מהיום הלכה למעשה,

זכאות מיידית לשיקום,

 קצבאות זקנה מיוחדות לעולים ולעקרות בית,

זכאות לשעות סיעוד לבעלי בעיות מנטאליות,

זכויות נלוות כמו קצבה להשלמת הכנסה הן רק חלק מאותם זכויות אותם  יהיו רשויות המדינה וגופים ציבוריים יהיו מחויבים ליידע באופן אקטיבי את האזרחים הותיקים בישראל-אותם גופים המעניקים זכויות לבני הגיל השלישי.

השבוע אישרה וועדת העבודה והרווחה של הכנסת את התקנות ל"חוק היידוע" המהפכני, ע"פ התקנות, המדינה תחויב לוודא שכל אזרח ותיק יקבל יידוע אקטיבי בדבר זכויותיו, מכלל משרדי הממשלה ומהגופים הציבוריים. בתוך כך, יעביר המשרד בדואר למעונו של כל אזרח ותיק בישראל חוברת שתכלול את כל זכויותיו של האזרח הוותיק מכלל הגורמים. בין הגופים שיחויבו ביידוע אקטיבי בראשית כל שנה: המוסד לביטוח הלאומי, העיריות והמועצות המקומיות, מוסדות הבריאות וחברת החשמל. בנוסף, בכל שנה, יפרסם המשרד הודעה לציבור בדבר האפשרות לקבלת חוברת, שתפורסם באמצעי תקשורת בשפות העברית, הערבית, הרוסית והאמהרית.

תמונת המצב העגומה כיום בישראל הינה שאזרחים ותיקים רבים אינם מודעים כלל לזכויות או להטבות המגיעות להם בשל גילם, ועקב כך זכויות רבות של ציבור זה אינן ממוצות. כעדות לבעיה הקשה, עד היום פנו למוקד המידע של המשרד (*8840) כ-250,000 אלף אזרחים ותיקים, כשרובן המכריע של הפניות, עוסקות במישרין ובעקיפין בבירור זכויות. לנוכח תמונת המצב, המשרד לאזרחים ותיקים, האמון על אוכלוסיה זו, יזם את החוק שיביא להעלאת המודעות בדבר זכויות והטבות, שעצם המודעות אליהן יביאו לשיפור משמעותי בחיי בני גיל הזהב. היום הותקנו התקנות להסדרת חוק זה.

חוק שבו לוקחת המדינה אחריות על יידוע אקטיבי בכל הנוגע לזכויות המגיעות להם על פי חוק. עד היום, על האזרח הוותיק היה ללקט מידע אודות זכויותיו מגורמים רבים ומקבילים, שעיקר פרסומן היה במקומות מצומצמים שאינם נגישים בכלל לקהל הרחב, ובוודאי שלא לקשישים. מהיום האזרח הוותיק יוכל לממש את זכויותיו לאור הגברת המודעות לנושא והנגשת המידע. צעד קטן   בניסיון לשפר את מצב האזרחים הוותיקים, דור המייסדים של המדינה."

אין תגובות

התגובה הראשונה יכולה להיות שלך

השארת תגובה